BB

Màu: mãnh vỡ của nhân có màu nâu nhạt, ngà nhạt, xám tro nhạt hoặc ngà đậm. Mãnh nhân có thể có lốm đốm nâu nhạt hay nám trên bề mặt, nhưng không quá 20% bề mặt của mãnh nhân bị ảnh hưởng.
Mô tả: ngũ cốc, hạt nhỏ. Kích thước trên sàng 2.8 mm, lọt sàng 1.7 mm.
Độ ẩm: tối đa 5%
Tổng lỗi: tối đa 10%

Danh mục:
Language »