DW2

Màu: Nhân có thể vàng đậm, nâu, hổ phách, xanh nhạt hoặc đậm, hoặc có nám trên bề mặt miễn là không quá 60% nhân bị ảnh hưởng.
Độ ẩm: tối đa 5%
Bể: tối đa 10%

Danh mục:
Language »