DW3

Màu: nâu đậm, xanh, trên bề mặt miễn là không quá 60% nhân bị ảnh hưởng.
Độ ẩm: tối đa 5%
Bể: tối đa 10%

Danh mục:
Language »