LBW320

Màu: nâu nhạt, ngà nhạt, xám tro nhạt hoặc ngà đậm. Nhân có thể có lốm đốm nâu nhạt hoặc nám trên bề mặt miễn là không quá 40% nhân bị ảnh hưởng.
Số hạt: 300-320/pound
Độ ẩm: tối đa 5%
Bể: tối đa 10%
Hạt dưới cấp: tối đa 10%
Tổng lỗi: tối đa 14%

Danh mục:
Language »