LP

Màu: Vàng, nâu nhạt, ngà nhạt, xám tro nhạt hoặc ngà đậm. Mãnh nhân có thể có lốm đốm nâu nhạt hay nám trên bề mặt, nhưng không quá 20% bề mặt của mãnh nhân bị ảnh hưởng.
Mô tả: Kích thước  trên sàng 5mm, lọt sàng 8mm.
Độ ấm: tối đa 5%
Hạt dươi cấp: tối đa 5%
Tổng lỗi: tối đa 11%

Danh mục:
Language »