LWP

Màu: trắng, vàng nhạt, xám tro nhạt hoặc ngà nhạt.
Mô tả: Kích thước  trên sàng 5mm, lọt sàng 8mm.
Độ ẩm: tối đa 5%
Hạt dưới cấp: tối đa 5%
Tổng lỗi: tối đa 8%

Danh mục:
Language »