SB

Màu: Vàng, nâu nhạt, ngà nhạt, xám tro nhạt, ngà đậm
Mô tả: Nhân điều bị vỡ ngang, phần còn lại nhỏ hơn 7/8 của nhân nguyên và lớn hơn 3/8, hai lá mầm vẫn còn dính tự nhiên.
Độ ẩm: tối đa 5%
Bể: tối đa 10%

Danh mục:
Language »