SL

Màu: vàng nhạt hoặc nâu nhạt
Mô tả: có ít nhất 1 đốm màu sáng cộng gộp lớn hơn 1mm gây ra do bị va dập trước thu hoạch, xuất hiện trên bề mặt ngoài của nhân.
Độ ẩm: tối đa 5%
Bể: tối đa 10%

Danh mục:
Language »