SP

Màu: mãnh vỡ của nhân có màu nâu nhạt, ngà nhạt, xám tro nhạt hoặc ngà đậm. Mãnh nhân có thể có lốm đốm nâu nhạt hay nám trên bề mặt, nhưng không quá 20% bề mặt của mãnh nhân bị ảnh hưởng.
Mô tả: Nhân điều trắng mảnh vỡ nhỏ. Kích thước trên sàng 5.0 mm, lọt sàng 2.8 mm.
Độ ẩm: tối đa 5%
Hạt dưới cấp: tối đa 5%
Tổng lỗi: tối đa 10%

Danh mục:
Language »