SW240

Màu: trắng, vàng nhạt, xám tro nhạt hoặc ngà nhạt.
Số hạt: 220-240
Độ ẩm: tối đa 5%
Bể: tối đa 10%
Hạt dưới cấp : tối đa 10%
Tổng lỗi: tối đa 8%

Danh mục:
Language »