SW320

Màu: trắng, vàng nhạt, xám tro nhạt hoặc ngà đậm.
Số hạt: 300-320/pound
Độ ẩm: tối đa 5%
Bể: tối đa 10%
Hạt dưới cấp: tối đa 10%
Tổng lỗi: tối đa 8%

Danh mục:
Language »