SW450

‘Màu sắc: trắng, vàng nhạt, xám tro nhạt hoặc ngà đậm.
Số hạt: 400-450/pound
Độ ẩm: tối đa 5%
Tỷ lệ vỡ: tối đa 10%
Hạt dưới cấp: tối đa 10%
Lỗi khiếm khuyết: tối đa 11%

Danh mục:
Language »