SWP

Màu: trắng, vàng nhạt, xám tro nhạt hoặc ngà nhạt.
Mô tả: Nhân điều trắng mảnh vỡ nhỏ. Kích thước trên sàng 5.0 mm, lọt sàng 2.8 mm.
Độ ẩm: tối đa 5%
Hạt dưới cấp: tối đa 5%
Tổng lỗi: tối đa 10%

Danh mục:
Language »