TP

Màu: vàng, nâu nhạt, ngà nhạt, xám tro nhạt hoặc ngà đậm.
Mô tả: nhân không phát triển đầy đủ và không có hình dạng đặc trưng của hạt điều, nhân điều bị teo toàn bộ
Độ ẩm: tối đa 5%
Bể: tối đa 10%

Danh mục:
Language »