TP2

Màu: vàng đậm, ngà đậm
Mô tả: nhân không phát triển đầy đủ và không có hình dạng đặc trưng của hạt điều, nhân điều bị teo toàn bộ
Độ ẩm: tối đa 5%
Bể: tối đa 10%

Danh mục:
Language »