TPW

Màu: trắng, vàng nhạt hoặc ngà nhạt

Mô tả: nhân không phát triển đầy đủ và không có hình dạng đặc trưng của hạt điều, nhân điều bị teo toàn bộ

Độ ẩm: tối đa 5%

Bể: tối đa 10%

Danh mục:
Language »