W620

Màu: Nhân có thể vàng đậm, nâu, hổ phách, xanh nhạt hoặc đậm. Nhân có thể nhăn nhẹ, non, hoặc lốm đốm nâu, hoặc có nám trên bề mặt miễn là không quá 60% nhân bị ảnh hưởng.
Số hạt: 370/pound
Độ ẩm: tối đa 5%
Bể: tối đa 10%
Hạt dưới cấp: tối đa 10%
Tổng lỗi: tối đa 14%

Danh mục:
Language »