W620

Màu: vàng sẫm, nâu, hổ phách hoặc tím xanh từ sáng tới sẫm. Nhân có thể nhăn nhẹ, non hoặc có những đốm nâu hoặc nám trên bề mặt, miễn là không quá 60% nhân bị ảnh hưởng.
Số hạt: 370/pound
Độ ẩm: tối đa 5%
Bể: tối đa 10%
Hạt dưới cấp: tối đa 10%
Tổng lỗi: tối đa 14%

Danh mục:
Language »