WB

Màu: trắng, vàng nhạt, ngà nhạt hoặc xám tro nhạt.
Mô tả: Nhân điều bị vỡ ngang, phần còn lại nhỏ hơn 7/8 của nhân nguyên và lớn hơn 3/8, hai lá mầm vẫn còn dính tự nhiên.
Độ ẩm: tối đa 5%
Bể: tối đa 10%
Tổng lỗi: tối đa 8%

Danh mục:
Language »