WS

Màu: trắng, vàng nhạt, xám tro nhạt hoặc ngà nhạt
Mô tả: Một nửa của nhân nguyên bị tách dọc theo chiều dài, làm cho hai lá mầm tách rời nhau và mỗi lá mầm không bị vỡ quá 1/8.
Độ ẩm: tối đa 5%
Bể: tối đa 10%

Danh mục:
Language »