WW180

Màu: Trắng, vàng nhạt, xám tro nhạt hoặc ngà nhạt
Số hạt: 140-180/ pound
Độ ẩm: tối đa 5%
Bể : tối đa 10%
Hạt dưới cấp: tối đa 10%
Tổng lỗi: tối đa 8%

Danh mục:
Language »